ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมรับชมวีดีทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19
เชิญร่วมรับชมวีดีทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (์New Normal) ในมิติวัฒนธรรม เพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ในรูปแบบความบันเทิงให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยสามารถเปิดดูได้ตามลิงค์ ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Z5hzKRwcOTyht4p7oQWbZo-oN5M-3Aeo
สอบถาม