ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม