ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.นครปฐม ดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม"
อบจ.นครปฐม ดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่านระบบออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตาม STEP 01  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
***ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดสรรโควต้า จากคณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สอบถาม