ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.นครปฐม เปิดให้ "ประชาชนทั่วไป" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
สอบถาม