ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านที่เคยตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนท่านสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้ตามข้อมูลที่ท่านได้ตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ อบจ.นครปฐม
สอบถาม