ข่าวประชาสัมพันธ์

เช็คสิทธิ!! ผู้ที่ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" เมื่อวันที่ 11 และ 13 ส.ค. 64