ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับวัคซีนสภากาชาดไทย ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19 มาก่อน
ขอบคุณข้อมูลจาก : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ประกาศการรับวัคซีนสภากาชาดไทย ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19 มาก่อนเปิดรับลงทะเบียนวันที่ 13 กันยายน 2564

สอบถาม