ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านที่มีนัดหมายฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อาคารสิริวรปัญญา) ขอความร่วมมือ ท่าน !!! นำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น ยื่น ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่มีนัดหมาย
สอบถาม