ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-07-06]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าทราย-คันราง หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี