ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-09-17]ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสัมปทวน วัดสำโรง ต.วัดสำโรง เชื่อม ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี