อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-09-20]ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3 ต.บ่อพลับฯ