ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2018-12-21]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตรฯ