อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-02-12]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11/2 หมู่ที่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี