อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม