การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม