การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดไฮดรอลิคและรถเครนสำหรับยกรถขุดไฮดรอลิคและโป๊ะ ในการดำเนินการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชคลองพระยากงและคลองพระประโทน ตำบลพระประโทน เชื่อมต่อ ตำบลธรรมศาลา และตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม