อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดไฮดรอลิคและรถเครนสำหรับยกรถขุดไฮดรอลิคและโป๊ะ ในการดำเนินการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชคลองพระยากงและคลองพระประโทน ตำบลพระประโทน เชื่อมต่อ ตำบลธรรมศาลา และตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม