อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 4 รายการ