การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ค้นหาผู้สูญหาย พื้นที่ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563