กิจกรรม
วันจันทร์ที่25เมษายน 2565 นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
วันจันทร์ที่25เมษายน 2565 นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ส่วนต่อเติม)ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สอบถาม