กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 อบจ.นฐ โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ลงดูพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายเลียบคลองบางสะบ้า ม.3 ต.ลานตากฟ้า เชื่อมต่อ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้ว
ันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงดูพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายเลียบคลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลานตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ซึ่งได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้ว หลังจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้สำรวจพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำปัญหามาแก้ไขต่อไป
สอบถาม