กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจิตอาสาผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน (ไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม