กิจกรรม
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมร่วมกับโรงพยาบาล ทั้ง 7 อำเภอ โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดฯ รองปลัดฯ และ ผอ.กองสาธารณสุข เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม
สอบถาม