กิจกรรม
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้จัดประชุมพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ของ อบจ.นครปฐม