กิจกรรม
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม