กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. อบจ.นครปฐม โดย นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
สอบถาม