กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม โดย นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย อบจ.นครปฐม ได้มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 624 ชุด ณ วัดสำโรง ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สอบถาม