กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. อบจ.นครปฐม โดย นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
สอบถาม