กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ (ภรรยา) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่บริเวณหอประชุมอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนครชัยศรี จำนวน 22 แห่ง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับการสำรวจว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 5,123 ครัวเรือน ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม