กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อม นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และ นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน และผู้สูงอายุ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมและศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สอบถาม