กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้สนับสนุนงบประมาณ (ส่วนตัว) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเปตองที่จังหวัดเชียงใหม่
สอบถาม