กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา และสมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอบางเลน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
สอบถาม