กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อบจ.นครปฐม จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้น ได้เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ.นครปฐม
สอบถาม