กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นางนิยม เต่าทอง รองปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.นครปฐม ให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพรบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
สอบถาม