กิจกรรม
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา,นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และผู้นำท้องถิ่นเขตอำเภอบางเลน ในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำอำเภอบางเลน ณ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
สอบถาม