กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกอบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันกำเนิด โรงเรียนราชินีบูรณะ ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
สอบถาม