กิจกรรม
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม