กิจกรรม
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
สอบถาม