กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลคลองโยง พร้อมด้วย รองนายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สอบถาม