กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอำเภอบางเลน ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ. ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน จ.นครปฐม
สอบถาม