กิจกรรม
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นโครงการที่ อบจ.นครปฐม ได้ร่วมดำเนินการกับกรมประมง พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย,สมาชิกสภาฯ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ณ บริเวณ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
สอบถาม