กิจกรรม
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ ประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าขาวม้า ชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ณ วัดบางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม หลังจากนั้น นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เยี่ยมชมการประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าขาวม้า และพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม

โดย อบจ.นครปฐม ได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเห็นคุณค่าในตนเอง อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

สอบถาม