อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-29]ร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒