อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพุทธชยันตีเพื่อสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ณ องค์พระปฐมเจดี