อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-26]คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งได้รับฟังคำบรรยายด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นนครแห่งความจงรักภักดี