อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-05]เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา

เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จำนวน ๙๑ คน