อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-04-07] องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบสารเคมีกำจัดยุงลาย ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบสารเคมีกำจัดยุงลายเดลต้ามิทริน ๒% ทรายเครือบทีมีฟอส ๑% และจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมมูลค่า ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้เกิดประโยคต่อชุมชน ต่อไป