อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-12-08] นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์