อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค มุ้ง และถุงยังชีพ แจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำ ข้าวกล่อง น้ำพริก
น้ำดื่ม ยารักษาโรค มุ้ง และถุงยังชีพ แจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔