กิจกรรม

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญประชาชนที่สนใจฟังคำชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/program1.html