กิจกรรม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ทำบุญครบรอบ 20 ปี ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
สอบถาม