อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-06]งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อใหญ่ วัดลานแหลม อ.นครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธี
เปิดงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อใหญ่ วัดลานแหลม อำเภอนครชัยศรี พร้อมทั้งแจกผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
และส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ ซึ่งงานจัดระหว่าง วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2551